Kažipot za poslovno uspešnost

Poslovna besedila imajo svoj jezik, ki ga moramo upoštevati v poslovni komunikaciji, saj je prednostni cilj vsakega poslovnega besedila strokovnost, pravna korektnost in pravna pravosnažnost. Poslovno pisanje ni samo pisanje, vendar tudi načrtovanje, strategija, vsebinska zasnova, ideja in tudi zrcalo vsakega podjetja.

marketing

PR, strateška komunikacija in pisanje strateških besedil in dokumentov

Profesionalno svetujemo in pomagamo pri zasnovi, oblikovanju, preoblikovanju, urejanju, pisanju in prevajanju vseh vaših strokovnih, poslovnih in strateških besedil, dokumentov ter gradiv. S svojimi strateškimi storitvami in svetovanjem tudi razvijamo vse vaše ideje, projekte, načrte,vizije in poslanstva. Smo tudi kreatorji, uredniki ali prevajalci vseh vaših krajših ali daljših marketinških besedil, prezentacij, člankov, priročnikov, knjig in poslovnega gradiva tudi kot ghostwriterji (skriti pisci).

PR je eden najpomembnejši dejavnikov strateške komunikacije v podjetju, tudi ko nimate interesa biti prisotni v javnih medijih. Zato odnose z javnostjo, interno, interesno ali splošno, zaupajte nam.

Z natančno načrtovano strategijo odnosov z javnostjo v običajnih pogojih povečamo prepoznavnost in zaupanje v naše podjetje in blagovno znamko, v kriznih pogojih pa se izognemo nevšečnostim in tudi ko pride do težav lahko precej zmanjšamo škodo.

V Stratolikomu skrbimo za vaše občasne ali redne PR aktivnosti in kampanje.

Linkedin je postal močno poslovno orodje. Ne le, da lahko objavljate svoje biografije in najnovejše dosežke, ampak so vse bolj popularni članki, novičniki (newsletter) ter kampanje, v katerih lahko poslovni javnosti predstaviti svojo strokovnost in kompetence na določenem področju. Poleg tega je Linkedin močno SEO orodje, saj ga Google skorajda prednostno zazna, ko iščejo vaše podjetje ali panogo.

Pisanje strateških besedil zahteva poslovno, pravno in jezikoslovno znanje, odlično razvite komunikacijske in pisateljske veščine ter sposobnost logičnega, deduktivnega, kritičnega, poslovno naravnanega in strateškega, a hrkati kreativnega mišljenja.

Za vas snujemo, urejamo, pišemo ter vam pomagamo pri zasnovi, oblikovanju in preoblikovanju vaših strateških in poslovnih besedil:

  • pogobe,
  • poslovne (akcijske) načrtevizije in poslanstva podjetja,
  • projektne in razpisne dokumentacije,
  • opise idej, storitev, produktov, 
  • vzorce ponudb in dopisov, korespondenčne vzorce, podpise,
  • učinkovite in prepričljive govore za vse priložnosti.
  • priročnike, e-knjige, knjige, članke, edukativne vsebine,
  • novičnike (newsletterje), strokovne bloge, strokovne Linkedin vsebine, vsebino spletne strani
  • priprave za sestanke znotraj in zunaj podjetja,
  • ter vse oblike vašega pisnega izražanja in poročanja za različne poslovne namene, različne ciljne publike.

Prav tako za vas pripravljamo foto in video vsebine, grafikone, ter vsa vaša edukativna, marketinška in medijska besedila, predstavitve in gradivo.

Za vaše projekte, tudi ko so še v oblakih in samo idejno zastavljeni, pišemo in pripravljamo celotno vsebinsko zasnovo, strategijo, akcijski načrt realizacije projekta, projektno in razpisno dokumentacijo. Spremljamo vas skozi projekt, vodimo njegovo realizacijo in za vas pripravimo analizo in vsa potrebna interna ali eksterna poročila o uspešnosti projekta po končanem projektu.

Življenjska doba podjetja ali posameznih produktov in storitev od njihovega nastajanja, realizacije, trženja in nenazadnje prodaje je polna izzivov in tveganj, katere lahko predvidimo in obvladamo samo z natančnim in pazljivim opazovanjem in načrtovanjem. 


Komunikacijska strategija
 je več kot premišljeni PR ali marketinška strategija oz. kampanja. Dobro načrtovana komunikacijska strategija prepreči marsikatero skrb ali nevšečnost in nam pomaga k uspešnem poslovanju.

Kot dolgoročni načrt komunikacijskih dejavnosti zajema vse od interne komunikacije v podjetju, ki je ključna za uspeh, do odnosov podjetja z javnostjo, mediji, s poslovnimi partnerji in strankami.

Brendiranje in grajenje prepoznavnosti in zaupanja v blagovno znamko in podjetje je tudi ena izmed ključnih nalog komunikacijske strategije.

Strategija krizne komunikacije je dolgoročen načrt delovanja na komunikacijskem področju s ciljem, da izboljšamo odnose znotraj ali zunaj podjetja.

Marsikatero stvar lahko rešite že s kratko mediacijo. Ko pa so težave bolj globinske, vam pomagamo, da sistematično popravite napake in strateški izboljšate sliko o sebi in svojem podjetju ter odnose z vam pomembnimi skupinami in občinstvom.

Pri strateških pogajanjih bomo vaša opora, pozorni stranski poslušalec ali ocenjevalec situacije, pozorni bralec in svetovalec pri tolmačenju, sestavljanju in podpisovanju pogodb ter izkušeni partner, ki pozna komunikacijske in pogajalske metode in vas pripelje do najboljšega rezultata.

Gospodarski in/ali potrošniški spori so lahko zelo komplicirani izziv in navidezno nerešljiva težava za marsikatero podjetje.

Mediacija v gospodarstvu je najučinkovitejši način in metoda reševanja sporov brez nepotrebnih nevšečnosti in sodnih zapletov.

SloveniaEnglishCroatiaSerbia