Kažipot za poslovno uspešnost

Poslovno pisanje ni samo besedičenje, vendar tudi načrtovanje, strategija, vsebinska zasnova, ideja in tudi zrcalo vsakega podjetja. Poslovna besedila imajo svoj jezik, ki ga moramo upoštevati v poslovni komunikaciji, saj je prednostni cilj vsakega poslovnega besedila pravna korektnost in veljavnost, zakonitost in strokovnost povedanega. Hkrati, vse kar objavimo je marketing. Za naše stranke ali poslovne partnere je to očitna osebna iskaznica podjetja. Lahko veliko govorimo, “skakamo iz paštete”, če pa ne povemo tistih nekaj ta pravih besed, nas ne bo nihče slišal ali še hujše, bo slišal ali celo dobil napačno sporočilo. Zato vam pomagamo, da skrbno načrtujete svoje poslovne in besedne poteze.

marketinško, pr in poslovno pisanje

Strateška poslovno pisanje, PR in marketing

Poslovno pisanje in komunikacija je najpomembnejši del poslovne strategije vsakega podjetja.

Profesionalno svetujemo in pomagamo pri zasnovi, oblikovanju, preoblikovanju, urejanju, pisanju in prevajanju vaših strokovnih, poslovnih in strateških besedil, dokumentov ter gradiv. Smo odlični poslušalci vaših želja in načrtov ter odlični prevajalci le-teh v pravni, strokovni in marketinški jezik, ki bo pri vaših partnerjih in strankah vzbudil interes za vaše produkte in storitve in/ali zaupanje v vaše podjetje.

Smo prav tako kreatorji, uredniki ali prevajalci vaših krajših ali daljših marketinških besedil, prezentacij, člankov, priročnikov, knjig in poslovnega gradiva tudi kot ghostwriterji (skriti pisci) ter strateški razvijalci vaših idej, projektov, načrtov, vizij in poslanstev.

PR je eden najpomembnejši dejavnikov strateške komunikacije v podjetju, tudi ko nimate interesa biti prisotni v javnih medijih. Zato odnose z javnostjo, interno, interesno ali splošno, zaupajte nam. Za vas bomo tudi opravili vso potrebno marketinško analitiko, pripravili strateško marketinško in PR kampanjo in vsebino, ter v celoti organizirali in izvedli promocijo vaših poslovnih dogodkov.

Nas načrtovanje, pisanje, priprava in urejanje vsebin zelo veseli, vam pa bo to ena velika skrb manj.

Preden se podamo na novo poslovno pot ali naredimo načrte za novo storitev in produkte je potrebno raziskati trg/javnost, določiti cilje in ciljne stranke, oblikovati profilirano ponudbo prav za njih ter tudi analizirati njeno uspešnost in jo po potrebi prilagoditi dejanskim razmeram in povpraševanju

Življenjska doba podjetja ali posameznih produktov in storitev od njihovega nastajanja, realizacije, trženja in nenazadnje prodaje je polna izzivov in tveganj, katere lahko predvidimo in obvladamo samo z natančnim in pazljivim opazovanjem in načrtovanjem.  

Za vas bomo opravili vso potrebno marketinško analitiko, pripravili PR in/ali marketinško strategijo, ter ustvarili priložnostne uspešne kampanje, kar vam bo pripeljalo nove stranke in pomagalo, da se pravilno odločite o nadaljnjih poslovnih potezah

Življenjska doba podjetja ali posameznih produktov in storitev od njihovega nastajanja, realizacije, trženja in nenazadnje prodaje je polna izzivov in tveganj, katere lahko predvidimo in obvladamo samo z natančnim in pazljivim opazovanjem in načrtovanjem. 

Komunikacijska strategija je več kot premišljeni PR ali marketinška strategija oz. kampanja. Dobro načrtovana komunikacijska strategija prepreči marsikatero skrb ali nevšečnost in nam pomaga k uspešnem poslovanju.

Kot dolgoročni načrt komunikacijskih dejavnosti zajema vse od interne komunikacije v podjetju, ki je ključna za uspeh, do odnosov podjetja z javnostjo, mediji, s poslovnimi partnerji in strankami.

Brendiranje in grajenje prepoznavnosti in zaupanja v blagovno znamko in podjetje je tudi ena izmed ključnih nalog komunikacijske strategije.

Strategija krizne komunikacije je načrt delovanja na komunikacijskem področju s ciljem, da izboljšamo odnose znotraj ali zunaj podjetja.

Marsikatero stvar lahko rešite že s kratko mediacijo in učinkovitim piarjem. Ko pa so težave bolj globinske, vam pomagamo, da sistematično popravite napake in strateški izboljšate sliko o sebi in svojem podjetju ter odnose z vam pomembnimi interesnimi skupinami in občinstvom.

Z natančno načrtovano strategijo odnosov z javnostjo v običajnih pogojih povečamo prepoznavnost in zaupanje v naše podjetje in blagovno znamko, v kriznih pogojih pa se izognemo nevšečnostim in tudi ko pride do težav lahko precej zmanjšamo škodo.

V Stratolikomu skrbimo za vaše občasne ali redne PR aktivnosti in kampanje.

Linkedin je postal močno poslovno orodje. Ne le, da lahko objavljate svoje biografije in najnovejše dosežke, ampak so vse bolj popularni članki, novičniki (newsletter) ter kampanje, v katerih lahko poslovni javnosti predstaviti svojo strokovnost in kompetence na določenem področju. Poleg tega je Linkedin močno SEO orodje, saj ga Google skorajda prednostno zazna, ko iščejo vaše podjetje ali panogo.

V današnjem hitrem tempu življenja imate zelo malo časa za ustrezno predstavitev, zato je nujno potrebno, da ga izkoristite najbolj učinkovito.

Kakovostna vsebina je tisto po čem se najbolj zapomnimo blagovne znamke. Že sam slogan ali oglas nam takoj prideta v ušesa in če ju spremlja tudi kakovosten produkt ali storitev, se vedno vračamo in naprej priporočamo podjetje, ki mu zaupamo.

Za vas snujemo, urejamo, pišemo ter vam pomagamo pri zasnovi, oblikovanju in preoblikovanju vaših strateških in poslovnih besedil:

 • medijske vsebine,
 • PR članke, prispevke, obvestila, kampanje,
 • poslovni storytelling (pripovedništvo),
 • govori za vse priložnosti,
 • Linkedin profile, objave, članke, newsletterje,
 • strokovne članke, priročnike, knjige in e-knjige, scenarije za edukacijske video vsebine,
 • periodične, občasne ali redne publikacije, magazine, bloge, kataloge, novičnike (newsletterje),
 • vsebine za spletne strani, SEO vsebinespletne objave, scenarije za podcaste,
 • besedne, avdio in video vsebine in strategije za spletna omrežja,
 • scenarije in vsebino za tiskane, avdio in video oglase, bloge, vloge, objave na spletnih omrežjih,
 • dr.

Ko potrebujete strategijo in organizacijo oglaševanja vašega podjetja, prepustiti nam, da za vas vsebinski pripravimo in uredimo oglaševanje:

 • v tiskanih medijih, na radiu in televiziji
 • v spletnih medijih
 • na Googlu, FB in Instagramu
 • na Linkedinu
 • v fizični obliki v javnem prostoru (bilbordi in dr.)
 • v tujini

Dandanes živimo v indualistični družbi, kjer ni več pomemben produkt ampak njegov brand – podoba podjetja.

Podoba podjetja se gradi več let, ena napaka pa jo lahko v hipu uniči. Prepoznavnost podjetja in njegovih produktov/storitev je eden izmed ključnih razlogov zaradi katerega se nam stranke vračajo. Lojalnost strank pa je najpomembnejši dejavnik razvoja podjetja.

Zaupajte nam rojevanje, načrtovanje, vizualizacijo, registracijo in razvoj vašega branda in blagovne znamke, produkta ali storitve.

Smo kreatorji ali uredniki vseh vaših krajših ali daljših: poslovnih, akademskih ali marketinških besedil, poslovnega gradiva in nastopov, strokovnih besedil in poročil, poslovne in razpisne dokumentacije, intd.

Prav tako za vas pripravljamo foto in video vsebine, grafikone, ter vsa vaša edukativna, marketinška in medijska besedila, predstavitve in gradivo.

Pišemo in urejamo učinkovite in prepričljive govore za vse priložnosti.

Pisanje strateških besedil zahteva poslovno, pravno in jezikoslovno znanje, odlično razvite komunikacijske in pisateljske veščine ter sposobnost logičnega, deduktivnega, kritičnega, poslovno naravnanega in strateškega, a hrkati kreativnega mišljenja.

Za vas snujemo, urejamo, pišemo ter vam pomagamo pri zasnovi, oblikovanju in preoblikovanju vaših strateških in poslovnih besedil:

 • pogobe,
 • poslovnI (strateški ali akcijskI) načrt, vizije in poslanstvo podjetja,
 • projektna in razpisna dokumentacija,
 • opis idej, storitev, produktov, 
 • vzorci ponudb in dopisovkorespondenčni vzorci, podpisi,
 • učinkoviti in prepričljivi govori in predstavitve za vse priložnosti.
 • tehnična, strokovna in edukativna besedila
 • priročniki, e-knjige, knjige, članki, edukativne in marketinške vsebine,
 • novičniki (newsletterje), strokovni blogi, strokovne Linkedin vsebine, vsebine za spletne strani
 • priprave za sestanke znotraj in zunaj podjetja,
 • ter vse oblike vašega pisnega izražanja in poročanja za različne poslovne namene, različne ciljne publike.

Prav tako za vas pripravljamo foto in video vsebine, grafikone, ter vsa vaša edukativna, marketinška in medijska besedila, predstavitve in gradivo.

Za vaše projekte, tudi ko so še v oblakih in samo idejno zastavljeni, pišemo in pripravljamo celotno vsebinsko zasnovo, strategijo, akcijski načrt realizacije projekta, projektno in razpisno dokumentacijo. Spremljamo vas skozi projekt, vodimo njegovo realizacijo in za vas pripravimo analizo in vsa potrebna interna ali eksterna poročila o uspešnosti projekta po končanem projektu.

Brez povezovanja ni napredka. Gotovo vsako podjetje ima potrebo po sodelovanju z drugimi podjetji in/ali poslovanju v B2B segmentu. Pogosto smo v dilemi, kje najti in kako izbrati idealnega strateškega partnerja, kako pripraviti B2B ponudbe, kako se izpogajati za najboljšo pozicijo in nenazadnje kako izpeljati B2B posel. Pri vseh teh dilemah vam pomagamo mi.

Pri strateških pogajanjih bomo vaša opora, pozorni stranski poslušalec ali ocenjevalec situacije, pozorni bralec in svetovalec pri tolmačenju, sestavljanju in podpisovanju pogodb ter izkušeni partner, ki pozna komunikacijske in pogajalske metode in vas pripelje do najboljšega rezultata.

Gospodarski in/ali potrošniški spori so lahko zelo komplicirani izziv in navidezno nerešljiva težava za marsikatero podjetje.

Mediacija v gospodarstvu je najučinkovitejši način in metoda reševanja sporov brez nepotrebnih nevšečnosti in sodnih zapletov.

Spletna stran je osebna izkaznica vsakega podjetja. Za vas bomo izdelali načrt in vsebinsko zasnovo novega ali optimizacijo obstoječega spletnega mesta, izdelali privlačno spletno vizitko, ter prevzeli njeno urejanje, vzdrževanje in redno vsebinsko izpolponjevanje. Prav tako naredimo vsebinski SEO in jo vpišemo ter optimiziramo za vse ključne brskalnike na spletu.

Danes vsebina ni nič vredna, če ni optimizirana. Pisanje tekoče in privlačne vsebine je veščina, ki presega lepopisje in dobro idejo. Poslovni storytelling (pripovedovanje zgodbe) pa je novodobna veja umetnosti, ki naredi razliko med vrhunskim in povprečnim podjetjem oz. podjetjem, ki raste in tistim, ki stagnira. Zato je dobro, pisanje takšne zgodbe prepustiti strokovnjaku.

Poslovni dogodki so izjemno pomembni za vašo predstavitev v javnosti, odnose v podjetju in poslovnem okolju ter branding vašega podjetja.

Za vas organiziramo in izpeljemo celotno promocijsko kampanjo za vse vrste poslovnih dogodkov, sestankov, konferenc, simpozijev, proslav, kongresne, izobraževalne in slavnostne dogodke, novoletne poslovne zabave, teambuildinge, prestižne donatorske ali kulturne dogodke indr.

Prepustite organizacijo vašega dogodka strokovnjaku, vi pa bodite častni gost in ponosni gostitelj.

SloveniaEnglishCroatiaSerbia