Kažipot za poslovno uspešnost

Za strateški razvoj podjetja je najpomembnejši učinkovit menedžment in načrtovanje, saj ne moremo priti na cilj, če ne vemo kam gremo.

strateški razvoj podjetja
Strateški podjetniški in projektni menedžment

Ko se podajamo na novo podjetniško pot ali reorganiziramo že obstoječo potrebno novega zagona, ko razvijamo novi projekt, lansiramo novi produkt, začenjamo z novim partnerstvom in sodelovanjem, razmišljamo o širitvi podjetja in poslovanja, ali se podajamo na tuji trg in povezujemo s tujimi partnerji, je zunanja perspektiva strokovnjaka ključnega pomena za uspešno in učinkovito načrtovanje, razvoj in realizacijo posla.

Od snovanja in razvoja idej novih podjetnikov/podjetnic in novih podjetij v nastajanju, do načrtovanja in pomoči pri razvoju in realizaciji podjetniških načrtov, projektov, novih in inovativnih razvojnih smeri ambicioznih poslovnih subjektov, ter pri reorganizaciji starih nekoliko manj učinkovitih obstoječih programov že uveljavljenih podjetij vam pomagamo, da s pravimi poslovnimi odločitvami, strategijo in smernicami v menedžmentu, dosežete svoje poslovne cilje.

STRATEŠKE STORITVE IN REŠITVE ZA PODJTEJA

S pomočjo različnih strateških modelov in analitičnih orodij preizkušamo trenutno stanje vašega podjetja in učinkovitost vašega poslovnega modela.

Strateški preučimo, analiziramo in evaluiramo vaše želje, načrte, priložnosti in ovire glede širitve ponudbe produktov in storitev ali poslovanja na domačem in tujem trgu, ter vaše trenutne in potencialne poslovne ideje, modele, ponudbe, partnerstva in projekte.

Podjetje je kot živi organizem, ima svoje vzpone in padce, uspešna in neuspešna obdobja in zgodbe. Včasih potrebujemo novi list, novi začetek – strateško prestrukturiranje ali reorganizacijo posla in podjetja, ki nas bo vrnila na prave tirnice. Včasih pa le optimizacijo poslovnih procesov, ki nas bo pripeljala do boljših rezultatov. Pri teh izzivih vam lahko zelo uspešno mi pomagamo.

Težave je najpomembnejše preprečiti s pravilnim predvidevanjem, analizo, izogibanjem in evaluacijo tveganj.

Če pa pride do njih ali nam se na poslovni poti preprečijo nepredvidene društvene, naravne ali poslovne okoliščine, ki jih ne moremo premagati sprotnim delovanjem, je strategija kriznega menedžmenta edina rešitev za rešitev podjetja in njegovega premoženja.

Brez povezovanja ni napredka. Gotovo vsako podjetje ima potrebo po sodelovanju z drugimi podjetji in/ali poslovanju v B2B segmentu. Pogosto smo v dilemi, kje najti in kako izbrati idealnega strateškega partnerja, kako pripraviti B2B ponudbe, kako se izpogajati za najboljšo pozicijo in nenazadnje kako izpeljati B2B posel. Pri vseh teh dilemah vam pomagamo mi.

Vsaka ideja ali projekt je otrok, ki ga je treba uspešno pripeljati do polnoletnosti in realizacije. Za vse tipe organizacij ponujamo pomoč pri domišljanju, ustvarjanju, načrtovanju, vodenju, izpeljavi in celotni realizaciji vaših poslovnih projektov in idej. Za vaše projekte in ideje izvedemo študije izvedljivosti in strategijo upravljanja s tveganji ter vam pomagamo pri iskanju ustreznih razpisov za povratna in nepovratna sredstva in/ali celovito pripravo razpisne dokumentacije.

Strateško načrtovanje temelji na viziji, poslanstvu in vrednotah podjetja in zajema premišljeno načrtovanje dolgoročnih, srednjeročnih in kratkoročnih smernic v njegovem poslovanju in razvoju.

Ciljno naravnano poslovanje in vodenje podjetja je ključno za uspeh. Ciljem vedno ocenjujemo učinkovitost in uspešnost. Zbrani na cilje ste pomirjeni, da delate v pravo smer.

Zato vam predstavimo in vam pomagamo, da v poslovanje implementirate metode ciljno usmerjenega poslovanja in uresničevanja ciljev.

Srečanja, kjer boste skupaj strateški viharili možgane, za uspešni timski premislek in domislek novih načrtov in projektov odslej bodo v vašem podjetju z našimi kreativnimi pristopi še uspešnejši.

Pomagamo vam ustvariti pozitivno organizacijsko kulturo, ki bo vašem podjetju prinesla še uspešnejše poslovanje, vašim zaposlenim pa občutek pripadnosti in varnosti.

Organiziramo profesionalna poslovna izobraževanja in mentorstva na področjih strategije poslovanja, strateškega mišljenja, kreativnega mišljenja, marketinga, vodstvenih veščin (leadershipa), poslovne komunikacije, tehnik poslovnega pogajanja in prodaje ter mirnega reševanja sporov in konfliktov v poslovnem okolju, za vodje, time in vaše zaposlene.

Za vas pripravljamo tudi poslovna izobraževanja a la carte popolnoma prilagojena potrebam vašega podjetja.

Za vodstveni kader izvajamo delavnice, izobraževanja in mentorstva na področju vodstvenih veščin (leadershipa).

Dobro, učinkovito in strokovno vodstvo, pri zaposlenih zagotovi varnost, zaupanje v podjetje in s tem povezan občutek želje po pripadnosti ter zadovoljstva, kar vse vpliva na občutno izboljšanje učinkovitost poslovanja v vašem podjetju.

Strateško svetovanje in coaching je individualni brainstorming za vodje in vodstveni kader v podjetiju. Podprto z analitiko vas svetujemo in usmerjamo glede konkretnega vprašanja ali splošnega poslovanja.

Skupaj preučimo trenutno stanje vašega podjetja in vaše trenutne in potencialne poslovne ideje, modele, ponudbe, partnerstva in projekte. Podrobno strateški premislimo o vseh opcijah, priložnostih, ovirah in posledicah vaših načrtov za prihodnost podjetja, širitev ponudbe produktov in storitev ali poslovanja na domačem in tujem trgu .

Svetovalec poda svoje predloge in smernice in vam kot poslovni strokovnjak, analitični mislec in coach postavi prava vprašanja, ki vas kot strokovnjaka na svojem področju pripeljejo do najboljših odločitev za vaše podjetje in rešitev za morebitne trenutne težave v poslovanju.

(DODATNE) STORITVE IN REŠITVE ZA PODJETNIKE ZAČETNIKE

Ideja je le začetek podjetniške poti, ki je polna vzponov in padcev, bregov in dolin. Vsaka ideja ali projekt je otrok, ki ga je treba uspešno pripeljati do polnoletnosti in realizacije. Ponujamo vam pomoč pri domišljanju, ustvarjanju, načrtovanju, vodenju, izpeljavi in realizaciji vaših poslovnih projektov in idej.

Strateški podrobno preučimo, analiziramo, razvijamo in ocenjujemo vaše želje, načrte, priložnosti in ovire povezane s ponudbo produktov in storitev, poslovanjem na domačem in tujem trgu ter vaše trenutne in potencialne poslovne ideje, modele, ponudbe, partnerstva in projekte.

Za vaš projekt in idejo izvedemo analizo trga, študijo izvedljivosti in strategijo upravljanja s tveganji ter vam pomagamo pri iskanju ustreznih razpisov za povratna in nepovratna sredstva in/ali celovito pripravo razpisne dokumentacije.

Podprto z analitiko vas svetujemo, mentoriramo in usmerjamo glede konkretnega vprašanja ali splošnega poslovanja.

Treniramo z vami poslovne veščine od samih osnov, do zelo naprednih modelov poslovanja, komunikacije, načrtovanja in realizacije poslovnih projektov. Treniramo tudi metode načrtovanja in doseganja ciljev v poslovanju, projektnega in poslovnega menedžmenta, ter strateškega kreativnega mišljenje nujnega za napredek v poslu.

Svetovalec poda svoje predloge in smernice in vam kot poslovni strokovnjak, analitični mislec, mentor in/ali coach postavi prava vprašanja, ki vas kot strokovnjaka na svojem področju pripeljejo do najboljših odločitev za vaše podjetje in rešitev za morebitne trenutne težave v poslovanju.

Temelj uspešnega poslovanja in podjetniške strategije razvoja sta pravilno zastavljeno poslanstvo in dobro premišljena vizija podjetja, kot tudi zavest o vrednotah na katerih temelji podjetje.

Iz vsega tega ter iz analitično razdelanega strateškega, marketinškega, finančnega in razvojnega načrta nastane dober, učinkovit in zmagovalen poslovni načrt, ki mu podjetje kot zemljevidu sledi v svoje poslovanju.

Pomagamo vam, da si narišete (v resnici omislite in napišete) realen, objektiven, učinkovit in natančen zemljevid, ki vas bo zagotovo pripeljal do cilja, če mu le boste sledili.

Organiziramo posebna profesionalna individualna in skupinska poslovna izobraževanja in mentorstva prilagojena potrebam začetnikom v podjetništvu, na področjih strategije poslovanja, strateškega mišljenja, kreativnega mišljenja, marketinga, vodstvenih veščin (leadershipa), poslovne komunikacije, tehnik poslovnega pogajanja in prodaje ter mirnega reševanja sporov in konfliktov v poslovnem okolju.

Mladi podjetniki se soočajo s popolnoma drugačnimi izzivi od že izkušenih podjetij z ustaljenim ritmom poslovanja. Zaradi tega potrebujejo temu primerne izobraževalne programe. Vsi mladi podjetniki se lahko vključite tudi v izobraževalne programe za že uveljavljena podjetja.

Če niste najboljše začeli, nič zato. Skupaj bomo premislili o razvoju vašega podjetja in postavili trdne temelje vašega posla.

SloveniaEnglishCroatiaSerbia