Kažipot za poslovno uspešnost

Strateški razvoj podjetja sloni na dejavnikih kot so: interna in eksterna komunikacija, marketing in nenehno izobraževanje vodstva in zaposlenih, akr je vse od ključnega pomena za trajnost, uspešnost in nenazadnje obstoj podjetja na vedno bolj konkurenčnem trgu tako doma kot v tujini.

strateški razvoj podjetja

Strateški razvoj timov, idej in projektov za srednja in velika podjetja

Uspešnost podjteja merimo v profitu, ki ga ustvarja.

Najpomembnejši dejavniki ki vplivajo na doseganje uspešnosti podjetja so: zadovoljstvo zaposlenih in interna komunikacija v podjetju, saj je samo zadovoljen zaposleni najbolj učinkovit in predan uspehu svojega podjetja; eksterna komunikacija podjetja in odnosi, ki jih gradi do poslovnih partnerjev in strank; podoba podjetja in zaupanje v njegove storitve/produkte njegove ciljne in širše javnost; vseživljenjsko učenje, spremljanje trendov in razvoj ponudbe dejavnosti, procesov, vodstva in zaposlenih. V Stratolikomu vam nudimo strateške rešitve na vseh teh področjih.

STRATEŠKE STORITVE IN REŠITVE ZA PODJTEJA

S pomočjo različnih strateških modelov in analitičnih orodij preizkušamo trenutno stanje vašega podjetja in učinkovitost vašega poslovnega modela.

Strateški preučimo, analiziramo in evaluiramo vaše želje, načrte, priložnosti in ovire glede širitve ponudbe produktov in storitev ali poslovanja na domačem in tujem trgu, ter vaše trenutne in potencialne poslovne ideje, modele, ponudbe, partnerstva in projekte.

Težave je najpomembnejše preprečiti s pravilnim predvidevanjem, analizo, izogibanjem in evaluacijo tveganj.

Če pa pride do njih ali nam se na poslovni poti preprečijo nepredvidene društvene, naravne ali poslovne okoliščine, ki jih ne moremo premagati sprotnim delovanjem, je strategija kriznega menedžmenta edina rešitev za rešitev podjetja in njegovega premoženja.

Podjetje je kot živi organizem, ima svoje vzpone in padce, uspešna in neuspešna obdobja, dobičke in zgodbe. Včasih potrebujemo novi list, novi začetek – strateško prestrukturiranje ali reorganizacijo posla in podjetja, ki nas bo vrnila v prave tirnice. Včasih pa le optimizacijo poslovnih procesov, kar nas bo pripeljalo do boljših rezultatov.

Pri teh izzivih vam lahko zelo uspešno pomagamo mi.

Brez povezovanja ni napredka. Gotovo vsako podjetje ima potrebo po sodelovanju z drugimi podjetji in/ali poslovanju v B2B segmentu. Pogosto smo v dilemi, kje najti in kako izbrati idealnega strateškega partnerja, kako pripraviti B2B ponudbe, kako se izpogajati za najboljšo pozicijo in nenazadnje kako izpeljati B2B posel. Pri vseh teh dilemah vam pomagamo mi.

Vsaka ideja ali projekt je otrok, ki ga je treba uspešno pripeljati do polnoletnosti in realizacije. Za vse tipe organizacij ponujamo pomoč pri domišljanju, ustvarjanju, načrtovanju, vodenju, izpeljavi in celotni realizaciji vaših poslovnih projektov in idej. Za vaše projekte in ideje izvedemo študije izvedljivosti in strategijo upravljanja s tveganji ter vam pomagamo pri iskanju ustreznih razpisov za povratna in nepovratna sredstva in/ali celovito pripravo razpisne dokumentacije.

Kot direktor najboljše veste, kaj je dobro za vaše podjetje in zaposlene.

Strateško svetovanje ali coaching je individualni brainstorming za vodje in vodstveni kader v podjetiju. Podprto z analitiko vas svetujemo in usmerjamo glede konkretnega vprašanja ali splošnega poslovanja.

Svetovalec poda svoje predloge in smernice in vam kot poslovni strokovnjak, analitični mislec in coach postavi prava vprašanja, ki vas kot strokovnjaka na svojem področju pripeljejo do najboljših odločitev za vaše podjetje in rešitev za morebitne trenutne težave v poslovanju.

Za vodstveni kader izvajamo delavnice, izobraževanja in mentorstva na področju vodstvenih veščin (leaderstva).

Dobro, učinkovito in strokovno vodstvo, pri zaposlenih zagotovi varnost, zaupanje v podjetje in s tem povezan občutek želje po pripadnosti ter zadovoljstva, kar vse vpliva na občutno izboljšanje učinkovitosti poslovanja v vašem podjetju.

Nič nas več ne motivira, kot uspeh in priznanje. Ko pa ne gre za osebne zmage, ampak zmage tima in podjetja, nekaterim je še težje, da ohranjajo motivacijo skozi čas in s tem naredijo vse, da tim uspe.

Pri motivacijskem coachingu se ne ukvarjamo z razvojem posla ampak s stabilizacijo vaših zaposlenih, da si najdejo lastno motivacijo, da dajo podjetju in timu najboljše kar zmorejo.

Če pa vodje nimajo pravega pristopa, tim ne bo nikoli učinkovito deloval in našteva uspehe.

Hkrati vam omagamo vam ustvariti pozitivno organizacijsko kulturo, ki bo vašem podjetju prinesla še uspešnejše poslovanje, vašim zaposlenim pa občutek pripadnosti in varnosti.

Za boljše odnose in vzdušje v podjetju organiziramo inovativna in učinkovita teambuilding srečanja edukativnega, komunikacijskega, zabavnega in predvsem povezovalnega karakterja, katerih se bodo vaši zaposleni z veseljem udeleževali.

Srečanja, kjer boste skupaj strateški viharili možgane, za uspešni timski premislek in domislek novih načrtov in projektov, bodo v vašem podjetju še uspešnejši, z našimi kreativnimi mislenimi in komunikacijskimi pristopi in treningi strateškega, kreativnega in analitičnega mišljenja.

Konflikti v podjetju in širšem poslovnem okolju so neizogibni. 

Z učinkovito, ciljno orientirano in pomirljivo komunikacijo se vedno pride do skupnih interesov in rešitve spora. So pa tudi situacije, ko se brez posredovanja nevtralnega (strokovnega) pomočnika, ne moremo dogovoriti. Takrat v zgodbo vstopa mediator, ki vam pomaga, da vsi skupaj razumno pridemo do win-win rešitve.

V večjem timu tudi lahko imate interne mediacije, vaši zaposleni pa se lahko naučijo z našimi delavnicami veščin nekonfliktne, spodbudne in ciljno učinkovite komunikacije.

Strateško načrtovanje temelji na viziji, poslanstvu in vrednotah podjetja in zajema premišljeno načrtovanje dolgoročnih, srednjeročnih in kratkoročnih smernic v njegovem poslovanju in razvoju.

Ciljno naravnano poslovanje in vodenje podjetja je ključno za uspeh. Ciljem vedno ocenjujemo učinkovitost in uspešnost. Zbrani na cilje ste pomirjeni, da delate v pravo smer.

Zato vam predstavimo in vam pomagamo, da v poslovanje implementirate metode ciljno usmerjenega poslovanja in uresničevanja ciljev. Vaše zaposlene pa izobrazimo, da vsi delujejo enotno kot tim pri uresničevanju le-teh.

Organiziramo profesionalna individualna in skupinska poslovna izobraževanja in mentorstva na področjih strategije poslovanja, strateškega mišljenja in reševanja izzivov, kreativnega mišljenja, marketinga, vodstvenih veščin (leaderstva), poslovne komunikacije, tehnik poslovnega pogajanja in prodaje, nekonfliktne komunikacije ter mirnega reševanja sporov in konfliktov v poslovnem okolju, za vodje, time in zaposlene.

Za vas pripravljamo tudi poslovna izobraževanja a la carte popolnoma prilagojena potrebam vašega podjetja.

(DODATNE) STORITVE IN REŠITVE ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN MIKRO PODJETJA

SloveniaEnglishCroatiaSerbia