Kažipot za poslovno uspešnost

Samostojni podjetnik (začetnik ali ne) ima tisoč in eno vprašanje. Poleg tega je samostojno podjetništvo zelo osamljen poklic in življenjski slog. Zato ponujamo celovit nabor strateških, razvojnih, komunikacijskih in marketinških rešitev za mikro podjetnike, samostojne podjetnike in podjetnike začetnike, ki potrebujejo strokovno strateško, razvojno, komunikacijsko in marketinško svetovalno, mentorsko in storitveno pomoč.

Poslovno mentostvo za samostojne podjetnike

Razvojne in marketinške rešitve in podpora za samostojne podjetnike, mikro podjetja in podjetnike začetnike (tudi pred začetkom poslovanja)

Podjetništvo ni le posel, je zelo aktiven in dinamičen način življenja v katerem ni mesta za stagnacijo – nenehno moramo rasti tako poslovno kot osebno. Če nimamo pravilno zastavljene vizije, ideje, strategije, poslanstva iz katerega bomo črpali motivacijo za svoje cilje in napredek in vztrajnost ter znanje, da te cilje tudi uresničimo, nam marketing ne bo pomagal. Če nimamo znanja nam outsourcing bo samo dodaten strošek in tudi ko nam ponujajo odlično storitev, ne bomo znali to ceniti, prepoznati ali pravočasno ukrepati. Zato se moramo nenehno učiti in izobraževati kljub temu, da smo strokovnjaki na svojem področju.

Strateško svetovanje, mentorstvo ali coaching je individualni program za podjetnike, v katerem vas svetujemo in usmerjamo glede konkretnega vprašanja ali splošnega poslovanja vašega podjetja.

Skupaj analtično preučimo trenutno stanje vašega podjetja in vaše trenutne in potencialne poslovne ideje, modele, ponudbe, partnerstva in projekte. Podrobno strateški premislimo o vseh opcijah, priložnostih, ovirah in posledicah vaših načrtov za razvoj in prihodnost podjetja, širitev ponudbe produktov in storitev ali poslovanja na domačem in tujem trgu.

Svetovalec poda svoje predloge in smernice in vam kot poslovni strokovnjak, analitični mislec in mentor postavi prava vprašanja, ki vas kot strokovnjaka na svojem področju pripeljejo do najboljših razvojnih odločitev ali rešitev za morebitne trenutne težave v poslovanju.

Samostojni podjetnik začetnik
1h svetovanja/mentrostva

70

(do 2 leti poslovanja, 0-1 zaposlen)

Samostojni podjetnik
1h svetovanja/mentorstva

100

več kot 2 leti od odprtja, več kot 1 zaposlen

Ideja je le začetek podjetniške poti, ki je polna vzponov in padcev. Vsaka ideja ali projekt je kot otrok, ki ga je treba uspešno usmeriti in potem pripeljati do polnoletnosti in realizacije, kar je nič drugega kot veščina, ki se je učimo.

S coaching tehnikami vas usmerjamo, da ozavestite in ubesedite poslanstvo in vizijo podjetja, kot tudi zavest o morebitni dodani vrednosti vaše ponudbe, glede na konkurenčno in vrednotah na katerih temelji podjetje.

Z mentorstvom pripomoremo k ustvarjanju, načrtovanju, vodenju, izpeljavi in realizaciji vaših poslovnih projektov in idej.

Prav tako opravimo analizo trga in konkurence in vam pomagamo pri določanju cen in ciljnega kupca, kar je eno izmed ključnih strateških vprašanj in izjemno pomemben dejavnik, kakor za razvoj poslovnega modela kot tudi za razvoj komunikacijske in marketinške strategije.

Z analitičnim premišljevanjem definiramo želje in cilje, razdelamo strateški, marketinški, finančni, razvojni in akcijski načrt.

Iz vsega tega skupaj pripravimo dober, učinkovit in zmagovalen poslovni načrt za notranji opomin kam plujemo, ali zunanje ocenjevalce vaših potencialov.

Pomagamo vam, da si izrišete realen, objektiven, učinkovit in natančen zemljevid, ki vas bo zagotovo pripeljal do cilja, če mu le boste sledili.

Nič nas več ne motivira, kot uspeh. Vendar nikoli ne bomo prišli do uspeha, če nismo še tako motivirani za delo in učenje novih veščin.

Motivacija pri samostojnem podjetniku, ki se sooča s težavami na vsakem koraku, je izjemno pomembna, a pogosto kot rollercoster.

Če želimo motivacijo ohraniti na približno enaki ravni, zadostno visoki, da še napredujemo in sploh obstajamo, se moramo vedno vračati na cilje, vizijo, poslanstvo in vrednote našega posla, podjetja in nas samih. Hkrati pa moramo obdržati fokus in te cilje uresničevati ter hoditi naprej brez ustavljanja.

Po naravi smo pa nekateri neodločni, medtem ko drugi niti ne razmislimo in smo se že odločili. In tudi ko se odločimo, še tako pametno in premišljeno načrtovanje brez uresničitve zadanih nalog in ciljev nima smisla.

Žal najtežje se je zavezati uresničitvi lastnih nalog in ciljev, saj je njih tudi najlažje odpustiti ali preložiti za boljše čase. Ti pa nikoli ne pridejo, življenje pa zbeži mimo nas.

Tehnike odločanja v poslu in življenju, tehnike načrtovanja realnih ciljev ter fokusa in uresničevanja le-teh, ter tehnike produktivnega in konstantnega dela proti lastnim ciljem so pogosto podjetnikom znane, vendar težko izvedljive, če nimajo profesionalne podpore coacha ali lastne okolice.

Pri motivacijskem coachingu se ne ukvarjamo z razvojem posla ampak s stabilizacijo vas kot podjetnika, na trnoviti podjetniški poti, v vseh fazah poslovnaja, ko takšno podporo potrebujete.

Pisna ali ustna predstavitev za podjetnika pogosto predstavlja izziv. Vse bi radi povedali v prvem stavku, ali pa sploh ne veste kaj povedati o svojem biznisu.

Seveda, ko enkrat imamo natančno določene cilje, napisan poslovni načrt, natančno definirano vizijo, poslanstvo, vrednote podjetja in vemo kaj si želimo, kaj zmoremo in kaj delamo, je učinkovita poslovna predstavitev le produkt tega.

Pomagamo vam, da pridete do bistva in smisla vašega biznisa in s tem tudi do učinkovite predstavitve vašega podjetja in dela.

Samostojni podjetnik pogosto nima tima, s katerim lahko premisli o svojih idejah in odločitvah. Skozi metode strateškega mišljenja in coachinga bomo skupaj našli najboljše rešitve za razvoj in preučili ter preoblikovali vaše ideje v uspešne uresničljive cilje na razvojni poti vašega podjetja.

Pomagamo vam in vas vodimo skozi vse faze projektnega menedžmenta od razvoja ideje do načrtovanja in izvajanja projekta v celoti.

Za še hitrejšo rast vašega podjetja, iščemo ustrezne razpise za povratna in nepovratna sredstva za vaše projekte, ter vam pomagamo pri zbiranju dokumentacije, iskanju partnerjev in pripravi prijave.

Če vam je v začetku nekoliko spodletelo, to še ni razlog, da obupate. Skupaj bomo premislili o razvoju vašega podjetja in postavili trdne temelje vašega posla.

V današnjem hitrem tempu življenja imate zelo malo časa za ustrezno predstavitev, zato je nujno potrebno, da ga izkoristite najbolj učinkovito.

Kakovostna vsebina je tisto po čem se najbolj zapomnimo blagovne znamke. Že sam slogan ali oglas nam takoj prideta v ušesa in če ju spremlja tudi kakovosten produkt ali storitev, se vedno vračamo in naprej priporočamo podjetje, ki mu zaupamo.

Za vas snujemo, urejamo, pišemo ter vam pomagamo pri zasnovi, oblikovanju in preoblikovanju vaših strateških in poslovnih besedil:

 • medijske vsebine,
 • PR članke, prispevke, obvestila, kampanje,
 • poslovni storytelling (pripovedništvo),
 • govori za vse priložnosti,
 • Linkedin profile, objave, članke, newsletterje,
 • strokovne članke, priročnike, knjige in e-knjige, scenarije za edukacijske video vsebine,
 • periodične, občasne ali redne publikacije, magazine, bloge, kataloge, novičnike (newsletterje),
 • vsebine za spletne strani, SEO vsebinespletne objave, scenarije za podcaste,
 • besedne, avdio in video vsebine in strategije za spletna omrežja,
 • scenarije in vsebino za tiskane, avdio in video oglase, bloge, vloge, objave na spletnih omrežjih,
 • dr.

Temelj uspešnega poslovanja in podjetniške strategije razvoja sta pravilno zastavljeni cilji. Njih pa ne moremo zastaviti, če ne poznamo konkurence in/ali naše kupce.

Za vaš projekt in idejo izvedemo analizo trga, študijo izvedljivosti in strategijo upravljanja s tveganji ter vam pomagamo da objektivno razmislite in vzamete vse pozitivne in negativne dejavnike pod drobnogled.

Pisanje strateških besedil zahteva poslovno, pravno in jezikoslovno znanje, odlično razvite komunikacijske in pisateljske veščine ter sposobnost logičnega, deduktivnega, kritičnega, poslovno naravnanega in strateškega, a hrkati kreativnega mišljenja.

Za vas snujemo, urejamo, pišemo ter vam pomagamo pri zasnovi, oblikovanju in preoblikovanju vaših strateških in poslovnih besedil:

 • pogobe,
 • poslovnI (strateški ali akcijskI) načrt, vizije in poslanstvo podjetja,
 • projektna in razpisna dokumentacija,
 • opis idej, storitev, produktov, 
 • vzorci ponudb in dopisovkorespondenčni vzorci, podpisi,
 • učinkoviti in prepričljivi govori in predstavitve za vse priložnosti.
 • tehnična, strokovna in edukativna besedila
 • priročniki, e-knjige, knjige, članki, edukativne in marketinške vsebine,
 • novičniki (newsletterje), strokovni blogi, strokovne Linkedin vsebine, vsebine za spletne strani
 • priprave za sestanke znotraj in zunaj podjetja,
 • ter vse oblike vašega pisnega izražanja in poročanja za različne poslovne namene, različne ciljne publike.

Prav tako za vas pripravljamo foto in video vsebine, grafikone, ter vsa vaša edukativna, marketinška in medijska besedila, predstavitve in gradivo.

Spletna stran je osebna izkaznica vsakega podjetja.

Za vas bomo:

 • analizirali obstoječo spletno stran
 • izdelali načrt in vsebinsko zasnovo za novo ali za prenovo starega spletenga mesta
 • optimizirali staro ali pripravili novo privlačno in optimizirano vsebino spletnega mesta
 • izdelali privlačno spletno vizitko
 • prevzeli urejanje, vzdrževanje in redno vsebinsko izpolponjevanje vašega spletnega mesta
 • naredili vsebinsko SEO optimizacijo
 • vpisali in optimizirali vaše spletno mesto za spletne brskalnike, ter skrbeli za posodabljanje

Priprava in vodenje oglaševalskih kampanj za Google, FB, Instagram in Linkedin .

Linkedin je postal močno poslovno orodje. Ne le, da lahko objavljate svoje biografije in najnovejše dosežke, ampak so vse bolj popularni članki, novičniki (newsletter) ter kampanje, v katerih lahko poslovni javnosti predstaviti svojo strokovnost in kompetence na določenem področju.

Poleg tega je Linkedin močno SEO orodje, saj ga Google skorajda prednostno zazna, ko iščejo vaše podjetje ali panogo.

Z natančno načrtovano strategijo odnosov z javnostjo v običajnih pogojih povečamo prepoznavnost in zaupanje v naše podjetje in blagovno znamko, v kriznih pogojih pa se izognemo nevšečnostim in tudi ko pride do težav lahko precej zmanjšamo škodo.

V Stratolikomu skrbimo za vaše občasne ali redne PR aktivnosti in kampanje.

Pogajanja v poslu su vsakdanje opravilo. Bodisi da gre za prodajo, kar je nič drugega kot tehnika pogajanja ali za pogajanje o sodelovanju s poslovnimi partnerji, mali podjetniki iz različnih panog pogosto potrebujete nekaj usmeritve na tem področju.

Učimo vas tehnikam pogajanja in vam tudi pomagamo ter posredujemo z iskanjem, mreženjem, povezovanjem in pogajanjem z vašimi B2B partnerji.

Smo aktivni pogajalec, tihi opazovalec in svetovalec ter po potrebi mediator v vašem poslovnem odnosu s strankami in poslovnimi partnerji. Prav tako smo vaš komunikacijski strateg in PR, ter skrbimo za vašo predstavitev v javnosti, medijih, spletnih mediji

Želeli bi, da vaš posel prestopi meje Slovenije? Pomagamo vam s strateškim svetovanjem in pomoči pri vstopu na balkanske in evropske trge, iskanjem ustreznih mednarodnih partnerjev ter marketinško in lingvistično internacionalizacija in lokalizacija

Organiziramo posebna profesionalna individualna in skupinska poslovna izobraževanja in mentorstva prilagojena potrebam samostojnih podjetnikov, na področjih strategije poslovanja, strateškega mišljenja, kreativnega mišljenja, marketinga, vodstvenih veščin (leadershipa), poslovne komunikacije, tehnik poslovnega pogajanja in prodaje ter mirnega reševanja sporov in konfliktov v poslovnem okolju.

Treniramo z vami poslovne veščine od samih osnov, do zelo naprednih modelov poslovanja, komunikacije, načrtovanja in realizacije poslovnih projektov. Treniramo tudi metode načrtovanja in doseganja ciljev v poslovanju, projektnega in poslovnega menedžmenta, ter strateškega kreativnega mišljenje nujnega za napredek v poslu.

POSTANITE ČLAN STRATOLIKOM DRUŽINE PODJETNIKOV

Nikoli ne obupaj. Danes je težko in jutri bo še hujše – ampak pojutrišnjem bo zasijalo sonce.

Jack Ma

Paket OPAZOVALEC

1x mesečno ONLINE

sodelovanje in mreženje v facebook skupini

1x mesečno novi e-priročnik

1x mesečno e-novičnik (email newsletter)

10% popust na storitve STRATOLIKOM

10% popust za izdelavo osnovne spletne strani ob letnem predplačilu naročnine

mrežni dogodek ali skupinski coaching brezplačno

mrežni dogodek ali skupinski coaching brezplačno

mrežni dogodek ali skupinski coaching brezplačno

0€/mesec

0€/leto

Paket PODPORNIK

1x mesečno ONLINE

sodelovanje in mreženje v facebook skupini

1x mesečno novi e-priročnik

1x mesečno e-novičnik (email newsletter)

1x mesečno skupinski coaching ONLINE

2x mesečno email osebno svetovanje/coaching

20% popust na storitve STRATOLIKOM

brezplačna priprava analize obstoječe spletne strani

20% popust za izdelavo osnovne spletne strani ob letnem predplačilu naročnine

25% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

10% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

20% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

20€/mes.

200€/leto

Paket POMOČNIK

1x mesečno ONLINE

1x mesečno V ŽIVO

sodelovanje in mreženje v facebook skupini

1x mesečno novi e-priročnik

1x mesečno e-novičnik (email newsletter)

1x mesečno skupinski coaching ONLINE

4x mesečno email osebno svetovanje/coaching

1x mesečno neformalni mrežni dogodek v živo

20% popust na storitve STRATOLIKOM

brezplačna priprava analize obstoječe spletne strani

30% popusta za izdelavo osnovne spletne strani ob letne predlačilu naročnine

25% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

10% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

20% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

50€/mes.

500€/leto

POSEBNO DARILO

OB PLAČILU KATEREGA KOLI LETNEGA PLAČLJIVEGA
PAKETA ZA PODJETNIKE ZAČETNIKE
VAM PODJETNIŠKO AKADEMIJO PODARIMO

Največja napaka, ki jo lahko naredi malo podjetje, je razmišljanje kot malo podjetje.

Aruna Bhayana

Paket SVETOVALEC

1x mesečno ONLINE

1x mesečno V ŽIVO

sodelovanje in mreženje v facebook skupini

1x mesečno novi e-priročnik

1x mesečno e-novičnik (email newsletter)

1h mesečno osebnega svetovanje/coachinga/mentorstva (v živo ali online)

4x mesečno email svetovanje/coaching

1x mesečno skupinski coaching ONLINE

1x mesečno skupinski brainstorming ONLINE/V ŽIVO

1x mesečno neformalni mrežni dogodek v živo

optimizacija profila

1 objava na teden

1 članek mesečno

brezplačna priprava analize obstoječe spletne strani

načrt in vsebinska zasnova za novo ali za prenovo stare spletne strani

mesečna marketinška strategija objav za družbena omrežja

1h svetovanja/mentorstva

1h samostojnega dela

30% popust na storitve STRATOLIKOM

44% popust za izdelavo osnovne spletne strani ob letnem predplačilu naročnine

25% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

10% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

20% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

150€/mes. 1500€/leto

Paket MENTOR

1x mesečno ONLINE

1x mesečno V ŽIVO

sodelovanje in mreženje v facebook skupini

1x mesečno novi e-priročnik

1x mesečno e-novičnik (email newsletter)

2h mesečno osebno svetovanje/coachinga/mentorstva (v živo ali online)

4x mesečno email svetovanje/coaching

1x mesečno skupinski coaching ONLINE

1x mesečno skupinski brainstorming ONLINE/V ŽIVO

1x mesečno neformalni mrežni dogodek v živo

optimizacija profila

1 objava na teden

2 članka mesečno

brezplačna priprava analize obstoječe spletne strani

načrt in vsebinska zasnova za novo ali za prenovo stare spletnega strani

mesečna marketinška strategija objav za družbena omrežja

priprava objav za družbena omrežja mesečno: 4 objave

pisanje/urejanje vsebine za spletno stran in druge marketinške namene 3str/mes

2h svetovanja/mentorstva

2h samostojnega dela

30% popust na storitve STRATOLIKOM

50% popust za izdelavo osnovne spletne strani ob letnem predplačilu naročnine

25% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

10% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

20% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

250€/mes. 2500€/leto

Paket PARTNER

1x mesečno ONLINE

1x mesečno V ŽIVO

sodelovanje in mreženje v facebook skupini

1x mesečno novi e-priročnik

1x mesečno e-novičnik (email newsletter)

4h mesečno osebno svetovanje/coachinga/mentorstva (v živo ali online)

4x mesečno email svetovanje/coaching

1x mesečno skupinski coaching ONLINE

1x mesečno skupinski brainstorming ONLINE/V ŽIVO

1x mesečno neformalni mrežni dogodek v živo

optimizacija profila

2 objavi na teden

4 članka mesečno

brezplačna priprava analize obstoječe spletne strani

načrt in vsebinska zasnova za novo ali za prenovo stare spletne strani

mesečna marketinška strategija objav za družbena omrežja

priprava objav za družbena omrežja mesečno: 6 objav

pisanje/urejanje vsebine za spletno stran in druge marketinške namene 5str/mes

2h svetovanja/mentorstva

2h samostojnega dela

30% popust na storitve STRATOLIKOM

brezplačna izdelavo osnovne spletne strani ob letnem predplačilu naročnine

25% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

10% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

20% na ceno pri naslednjem plačilu članarine (mesečne ali letne)

350€/mes. 3500€/leto

VSAK PODJETNIK RABI PODPORO – DOBITE JO PRI NASSloveniaEnglishCroatiaSerbia