Kažipot za poslovno uspešnost

Spodbujajoča organizacijska kultura in interna komunikacija v podjetju, ki se med drugim gradi z učinkovitimi kreativnimi podjetniški teambuilding programi, sta od ključnega pomena za ustvarjanje pozitivnih komunikacijskih vzorcev znotraj podjetja in s tem tudi za njegov razvoj.

Komunikacija v podjetju in teambuilding

Podjetniški teambuilding, razvoj timov in organizacijske kulture v podjetjtu

Pozitivna interna komunikacija je eden izmed ključnih dejavnikov uspešnosti podjetja. Zadovoljni in motivirani zaposleni čutijo pripadnost in se zauzemajo za čim bolj učinkovito doseganje poslovnih ciljev. Zagnano uresničujejo poslanstvo in vizijo podjetja, saj se z njima identificirajo. Zato so organizacijska kultura, pogosti teambuildingi in trenutno reševanje konfliktov v podjetju ključni za razvoj podjetja.

Tehnike učinkovitega in konstruktivnega komuniciranja se uče in vadijo, tako kot vse ostalo.

Skozi komunikacijske treninge, mediacije, individualne in skupinske coachinge, mentoringe, svetovanja in izobraževanja v vašem podjetju razvijamo skladne odnose in komunikacijo ter dobro spodbudno delovno vzdušje, kar se bo tudi občutno poznalo na produktivnosti in uspešnejšem poslovanju podjetja.

Za vodstveni kader izvajamo delavnice, izobraževanja in mentorstva na področju vodstvenih veščin (leaderstva).

Dobro, učinkovito in strokovno vodstvo, pri zaposlenih zagotovi varnost, zaupanje v podjetje in s tem povezan občutek želje po pripadnosti ter zadovoljstva, kar vse vpliva na občutno izboljšanje učinkovitosti poslovanja v vašem podjetju.

Organizacijska kultura je eden ključnih dejavnikov za uspešno poslovanje. Pomagamo vam ustvariti pozitivno organizacijsko kulturo, ki bo vašem podjetju prinesla še uspešnejše poslovanje, vašim zaposlenim pa občutek pripadnosti in varnosti.

Organiziramo profesionalna individualna in skupinska poslovna izobraževanja in mentorstva na področjih strategije poslovanja, strateškega mišljenja in reševanja izzivov, kreativnega mišljenja, marketinga, vodstvenih veščin (leaderstva), poslovne komunikacije, tehnik poslovnega pogajanja in prodaje, nekonfliktne komunikacije ter mirnega reševanja sporov in konfliktov v poslovnem okolju, za vodje, time in zaposlene.

Za vas pripravljamo tudi poslovna izobraževanja a la carte popolnoma prilagojena potrebam vašega podjetja.

Za boljše odnose in vzdušje v podjetju organiziramo inovativna in učinkovita teambuilding srečanja edukativnega, komunikacijskega, zabavnega in predvsem povezovalnega karakterja, katerih se bodo vaši zaposleni z veseljem udeleževali.

Srečanja, kjer boste skupaj strateški viharili možgane, za uspešni timski premislek in domislek novih načrtov in projektov, bodo v vašem podjetju še uspešnejši, z našimi kreativnimi mislenimi in komunikacijskimi pristopi in treningi strateškega, kreativnega in analitičnega mišljenja.

Nič nas več ne motivira, kot uspeh in priznanje. Ko pa ne gre za osebne zmage, ampak zmage tima in podjetja, nekaterim je še težje, da ohranjajo motivacijo skozi čas in s tem naredijo vse, da tim uspe.

Pri motivacijskem coachingu se ne ukvarjamo z razvojem posla ampak s stabilizacijo vaših zaposlenih, da si najdejo lastno motivacijo, da dajo podjetju in timu najboljše kar zmorejo.

Če pa vodje nimajo pravega pristopa, tim ne bo nikoli učinkovito deloval in našteva uspehe.

Konflikti v podjetju in širšem poslovnem okolju so neizogibni. 

Z učinkovito, ciljno orientirano in pomirljivo komunikacijo se vedno pride do skupnih interesov in rešitve spora. So pa tudi situacije, ko se brez posredovanja nevtralnega (strokovnega) pomočnika, ne moremo dogovoriti. Takrat v zgodbo vstopa mediator, ki vam pomaga, da vsi skupaj razumno pridemo do win-win rešitve.

V večjem timu tudi lahko imate interne mediacije, vaši zaposleni pa se lahko naučijo z našimi delavnicami veščin nekonfliktne, spodbudne in ciljno učinkovite komunikacije.

SloveniaEnglishCroatiaSerbia