Kažipot za poslovno uspešnost

Spodbujajoča organizacijska kultura in interna komunikacija v podjetju, ki se med drugim gradi z učinkovitimi kreativnimi teambuilding-i, sta od ključnega pomena za ustvarjanje pozitivnih komunikacijskih vzorcev znotraj podjetja in s tem tudi za njegov razvoj.

Komunikacija v podjetju in teambuilding
Interna komunikacija v podjetju in organizacijski teambuilding

Pozitivna interna komunikacija v podjetju je eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov njegove uspešnosti. Zadovoljni in motivirani zaposleni čutijo pripadnost in se zauzemajo za čim bolj učinkovito doseganje poslovnih ciljev in uresničevanje poslanstva in vizije podjetja, saj se z njimi identificirajo. Zato so organizacijska kultura, pogosti teambuildingi in trenutno reševanje konfliktov v podjetju ključni dejavniki njegovega razvoja.

Tehnike učinkovitega in konstruktivnega komuniciranja se uče in vadijo, tako kot vse ostalo.

Skozi komunikacijske treninge, mediacije, individualne in skupinske coachinge, mentoringe, svetovanja in izobraževanja v vašem podjetju razvijamo harmonične odnose in komunikacijo ter dobro spodbudno delovno vzdušje, kar se bo tudi občutno poznalo na uspešnejšem poslovanju podjetja

Organizacijska kultura je eden ključnih dejavnikov za uspešno poslovanje. Pomagamo vam ustvariti pozitivno organizacijsko kulturo, ki bo vašem podjetju prinesla še uspešnejše poslovanje, vašim zaposlenim pa občutek pripadnosti in varnosti.

Organiziramo profesionalna poslovna izobraževanja za posameznike, time in organizacije.

Ponujamo poslovna izobraževanja na področjih: komunikacije v poslovnem okolju, komunikacije v javnosti, strateške komunikacije, reševanja konfliktov v poslovnem okolju, mednarodne komunikacije v poslovnem okolju, strateškega pisanja indr.

Za vas pripravljamo tudi poslovna izobraževanja a la carte popolnoma prilagojena potrebam vašega podjetja.

Za boljše odnose in vzdušje v podjetju organiziramo inovativna in učinkovita teambuilding srečanja edukativnega, komunikacijskega, zabavnega in predvsem povezovalnega karakterja, katerih se bodo vaši zaposleni z veseljem udeleževali.

Viharjenje možganov za uspešno načrtovanje novih smernic in projektov bo v vašem podjetju z našim kreativnim pristopom odslej še uspešnejše.

Konflikti v podjetju in širšem poslovnem okolju so neizogibni. 

Z učinkovito, ciljno orientirano in pomirljivo komunikacijo se vedno pride do skupnih interesov in rešitve spora. So pa tudi situacije, ko se brez posredovanja nevtralnega (strokovnega) pomočnika, ne moremo dogovoriti. Takrat v zgodbo vstopa mediator, ki vam pomaga, da vsi skupaj razumno pridemo do win-win rešitve

SloveniaEnglishCroatiaSerbia